Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (2023)

  1. Home
  2. Blog
  3. ALLTrec met telematicaoplossing van Bosch Rexroth

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (1)

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (2)

Terug naar overzicht

Mobiele oplossingen terreinvoertuigen

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (3)

Web Editorial TeamEditor

04/11/20238 min

Connectiviteit, voertuig- en gegevensbeheer uit een enkele bron: elektropionier AllTrec tilt zijn universele uitrustingsdragers naar een hoger niveau van digitalisering met behulp van een complete telematicaoplossing van Bosch Rexroth.

Ongeveer zes jaar geleden voorzag Frank van de Staak wat nu duidelijk is: de elektrificatie van de aandrijflijn in de automobielsector verandert ook de tuin- en landschapssector. De R&D-engineer greep de kans en ontwikkelde 's werelds eerste volledig elektrische uitrustingsdrager. Na de lancering van het compacte 4810T-model ging het Nederlandse bedrijf nog een stap verder met de net zo innovatieve 8015F. Deze innovatie heeft betrekking op zowel de veelzijdigheid als de telematica en connectiviteit die AllTrec consequent ontwikkelt met behulp van de totaaloplossing BODAS Connect All-in-one Connectivity.

Milieubewust gedurende alle seizoenen

De emissievrije werktuigdrager met bestuurderscabine is gericht op gemeentelijke en commerciële gebruikers, die in alle vier de seizoenen op kosteneffectieve wijze een breed scala aan taken willen uitvoeren. Van maaien, heggen snoeien en onkruidbestrijding tot vegen, bladblazen, sneeuwruimen en strooien. Om deze veelzijdigheid te realiseren, kunnen alle AllTrec-modellen met verschillende hulpstukken worden uitgerust. De klimaatvriendelijke en stille werking maakt het ook mogelijk om probleemloos te werken in milieuzones of stiltegebieden. De veilige LiFePO4-accu's worden 's nachts opgeladen, zodat de machine 's ochtends weer kan starten met 100 procent elektrisch vermogen.

Volledig elektrisch, volledig verbonden

Frank van de Staak is ervan overtuigd dat zijn gebruikers steeds meer op zoek zijn naar naadloze digitale connectiviteit voor hun machines, en dat ook service en ontwikkeling baat hebben bij een IoT-oplossing. "Innovatie is een zeer belangrijk onderdeel van ons bedrijf, waarbij gegevens de brandstof vormen," legt de oprichter van AllTrec uit. "Dankzij telematisch vastgelegde voertuiggegevens kunnen wij voortdurend onze machines verbeteren en onze activiteiten optimaliseren. Voor een maximale winstgevendheid, hebben we ook betrouwbare over-the-air diensten en snelle probleemoplossing op afstand nodig. Bovendien willen we onze servicepartners, dealers en klanten gerichte oplossingen bieden voor het gebruik van de gegevens in de toekomst."

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (5)

Toekomstbestendige basis van het modulaire BODAS Connect-ecosysteem: De robuuste en processorgebaseerde Rexroth Connectivity Unit (RCU) met open-source Linux-besturingssysteem.

Complete telematicaoplossing van Bosch Rexroth

Met het oog op de complexe telematicavereisten, de nodige kennis van terreinmachines en een korte time-to-market, besloot AllTrec samen te werken met zijn bestaande partner voor mobiele elektronica en hydrauliek: Bosch Rexroth. De gekozen oplossing All-in-One Connectivity combineert de bouwstenen van apparaatbeheer en gegevensbeheer van BODAS Connect tot een veilige end-to-end oplossing, die met minimale ontwikkelingsinspanningen kan worden geïntegreerd en uitgebreid. De op Linux gebaseerde telematica-eenheid RCU wordt gebruikt voor het verzamelen en efficiënt doorgeven van voertuiggegevens. Robuuste hardware, open standaarden en een gelaagde softwarearchitectuur bieden AllTrec toekomstige beveiliging van een hoog niveau.

Over-the-air (OTA) diensten zijn bijzonder belangrijk

Eerst implementeerde AllTrec met de hulp van Bosch Rexroth over-the-air diensten om zowel de uitgebreide software op hun machines als essentiële servicefuncties, zoals diagnose en configuratie op afstand, bij te werken. "Zo kunnen we niet alleen updates doorgeven aan RC-besturingseenheden en de RCU-telematicaeenheid, maar ook in het veld parameters wijzigen of serviceacties van dealers controleren," verklaart Jaap van Norel, productmanager bij AllTrec. "Sinds het project eind 2021 van start ging, hebben we al 30 machines kunnen uitrusten en voor dit jaar staan er nog zo'n 100 gepland. De vraag is groot. We willen voortdurend groeien en hebben daarvoor een solide apparaatbeheersysteem nodig dat geschikt is voor grootschalig gebruik. Ook dat heeft Bosch Rexroth ons kunnen bieden."

Verdere bouwstenen van het BODAS-ecosysteem

Ook vóór de invoering van de telematicaoplossing wist Bosch Rexroth zijn waarde als technologiepartner te bewijzen. De centrale besturingseenheid BODAS RC10-10 is verantwoordelijk voor alle op CAN gebaseerde subsystemen, zoals inverters, het accubeheer en de stuurbekrachtiging. Daarnaast gebruikt AllTrec ook een compact hydraulisch blok met dubbelwerkende cilinders voor het heffen en sturen van de elektrisch bediende hulpstukken. Aan de softwarekant hebben de ontwikkelaars van Bosch Rexroth bijgedragen aan de automatische herkenning van de hulpstukken, waardoor deze automatisch kunnen worden geparametreerd en ingesteld. Op het gebied van sensortechnologie, is AllTrec voorzien van de PR4-druksensor en de MM7.10-inertiesensor. In de toekomst zal de inertiesensor worden gebruikt om verschillende machinetoestanden, tractiewijzigingen of de positie van het voertuig te registreren. Dit is onder meer relevant om veilig te kunnen werken, omdat bijvoorbeeld een te grote hellingshoek bij het maaien op een helling kan worden voorkomen door een tijdige waarschuwing. Jaap van Norel vindt ook het nieuwe BODAS DI5-display interessant voor de volgende generatie modellen. Dit komt doordat de HMI rechtstreeks met het RC-besturingssysteem en randapparatuur, zoals joysticks, enz., kan communiceren. Daarnaast kan deze ook over-the-air worden bijgewerkt via de RCU.

De basis voor gegevensbeheer is gelegd

Met behulp van het complete telematicapakket BODAS Connect All-in-One Connectivity heeft AllTrec al de eerste mijlpalen behaald. De connectiviteit met voertuigen is tot stand gebracht en alle gewenste ruwe gegevens worden betrouwbaar verzameld en overgebracht naar de cloud. Daarnaast is het apparaatbeheer geïmplementeerd, waardoor het nu tijd is om over te gaan op de ontwikkeling van oplossingen in het kader van gegevensbeheer. "Met behulp van kant-en-klare sjablonen en versleepbare bouwstenen, willen we stapsgewijs op maat gemaakte dashboards ontwikkelen," vertelt Van de Staak, CEO van AllTrec. "Zowel voor onze eigen service- en ontwikkelingsafdeling als voor dealers, servicepartners en gebruikers."

Bekijk de video: Uitleg over BODAS Connect All-in-one Connectivity

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (6)

BODAS Connect All-in-One Connectivity: Het complete telematicapakket van Bosch Rexroth voor het snel opzetten van schaalbare end-to-end oplossingen

Energieverbruik als indicator voor een optimale werking

Als het gaat om mogelijke toepassingen, is het bijvoorbeeld denkbaar om bepaalde bedrijfstoestanden te registreren en zo conclusies te trekken over het energieverbruik, bijvoorbeeld met betrekking tot de maaifrequentie of het stroomverbruik van de motoren. Wat de service betreft, voorziet het stappenplan ook in voorspellend onderhoud voor motoren. Ook hier dient het energieverbruik als indicator om vóór een dreigende storing tijdig een onderhoudsopdracht te genereren en de nodige reserveonderdelen te bestellen. Frank van de Staak en Jaap van Norel kunnen zich ook tal van digitale diensten voor eindklanten voorstellen, om de beschikbaarheid, productiviteit en efficiëntie te maximaliseren. Op basis van de verzamelde energiegegevens kan bijvoorbeeld een verzoek worden gedaan om de maaimessen opnieuw te slijpen.

Meer efficiëntie dankzij gebruiksgegevens

De gegevens zouden de voertuiggebruikers ook kunnen helpen om hun contractueel overeengekomen taken nog efficiënter uit te voeren of om het bewijs ervan te verstrekken. De positie- en bedrijfsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om de optimale maaifrequentie te bepalen en inspectieritten of onnodige transportkosten te vermijden. Geofencing kan ook worden gebruikt om rijden en werken in beschermde of kritieke gebieden te voorkomen.

"De OTA-diensten werken betrouwbaar en stellen ons in staat om snel eventuele problemen op te lossen.

Dit bespaart reiskosten en voorkomt productiviteitsverlies. Onlangs kon een Zwitserse klant binnen een half uur op afstand worden geholpen. Zonder OTA zou het transport naar de dealer een vertraging van twee dagen met zich mee hebben gebracht."

Frank van de Staak, oprichter en R&D FPS van Alltrec

Lees meer over professioneel gegevensbeheer: Download hier het whitepaper

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (7)

Frank van de Staak

Een nieuw niveau van bedieningsgemak

De eerste ervaringen van Frank van de Staak zijn zeer positief. "De door Bosch Rexroth voorgeconfigureerde RCU's zijn na installatie onmiddellijk bedrijfsklaar. De OTA-diensten werken betrouwbaar en stellen ons in staat om snel eventuele problemen op te lossen. Dit bespaart reiskosten en voorkomt productiviteitsverlies. Onlangs kon een Zwitserse klant binnen een half uur op afstand worden geholpen. Zonder OTA zou het transport naar de dealer een vertraging van twee dagen met zich mee hebben gebracht."

Het AllTrec-team heeft ook hoge verwachtingen van de onlangs geïntroduceerde inertiesensor. "De inertiesensor is cruciaal voor toekomstige diensten," benadrukt Frank van de Staak. "Als we de gebruiksvriendelijkheid van het tractiesysteem verder kunnen verbeteren, kunnen we op betrouwbare wijze overbelasting vermijden en het rijcomfort en de efficiëntie verder verhogen."

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (8)

Geen uitstoot, aandrijving op alle wielen, een comfortabele cabine en IoT voor aftersalesfuncties op het hoogste niveau: De AllTrec 8015F is universeel toepasbaar en zeer verbonden. (Foto: AllTrec)

Op het juiste spoor

Als onderdeel van het nieuwe vlootbeheerprogramma kan AllTrec nu voertuigsoftware in het veld bijwerken, nieuwe functies op afstand uitrollen en efficiënt het wagenpark beheren. "Hoewel we nog steeds een relatief klein bedrijf zijn, voelen we ons optimaal begeleid en ondersteund," vat Frank van de Staak samen. "Met de hulp van Bosch Rexroth hebben we de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling en uitrusting van meer seriemodellen."

Jaap van Norel is het daarmee eens: "Wij hebben een beroep gedaan op de juiste oplossing om onze visie verder te realiseren en onze machines naar een hoger niveau te tillen. Onze klanten zijn enthousiast over de nieuwe transparantie en de mogelijkheden van het Internet of Things die we samen met Bosch Rexroth tot stand brengen."

Lees meer over BODAS Connect en probeer het gratis uit

Auteur: Olaf Marshall

Functie: Communicatiemanager van de bedrijfseenheid Mobiele hydrauliek

Goed verbonden in openbaar groen en op wegen (9)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 16/07/2023

Views: 5381

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.